paramythianews

Nέα από δήμο Σουλίου – Θεσπρωτία – Ήπειρο

Αφιέρωμα: Η Πάνω Βέλλιανη από την ίδρυσή της έως τη διάλυση 

Του Μάριου Αναστασίου Μπίκα

Η Πάνω Βέλλιανη από την ίδρυσή της έως τη διάλυση 

Η Πάνω Βέλλιανη (η δεύτερη κατά σειρά Βέλλιανη) ιδρύθηκε το 1861.  Οι δέκα οικογένειες, που ζούσαν στην Παλιά Βέλλιανη, μετά την αποτυχημένη Ηπειρωτική Επανάσταση του 1854, εγκατέλειψαν τις εστίες τους και μετοίκησαν βορειότερα, όπου ίδρυσαν την Πάνω Βέλλιανη.   Εδώ έκτισαν τον ΄Αγιο Νικόλαο, εντοιχίζοντας στο ανώφλι της κεντρικής του εισόδου  πλάκα στην οποία αναγράφεται 1861.  

Η ύδρευση και η άρδευση  του χωριού γινόταν από την κεντρική  βρύση,  βενετικής κατασκευής (;), η οποία βρισκόταν ανατολικά του χωριού, και κάτω από το  προβούνι της αρχαίας Ελέας. Είχε δύο μεγάλες λίθινες με λακκούβα κάνουλες στις οποίες συγκεντρωνόταν το κρύο νερό, το οποίο στη συνέχεια  χυνόταν σε ειδικό κατασκευασμένο πλακόστρωτο τετράγωνο χώρο, έχοντας προς τα δυτικά μικρό άνοιγμα. Ο τετράγωνος αυτός χώρος, όταν έκλειναν το άνοιγμά του, συγκέντρωνε νερό  βάθους περίπου τριάντα πόντων και χρησιμοποιούνταν για το πλύσιμο των λιανών και χοντρών ρούχων.  Η εν λόγω βρύση της Πάνω Βέλλιανης, λόγω κατολίσθησης, σήμερα δεν υπάρχει στην αρχική της μορφής.    

Για την Πάνω Βέλλιανη γράφουν : 

–   Ο Δημ. Παναγιωτίδης στη μελέτη του με τίτλο « Η Βέλλιανη, τα πελασγικά αυτής τείχη και η Μονή », η οποία αναγνώστηκε στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 1899 του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τομ. ΚΗ΄., σελ.145.  Απόσπασμα σε μεταγλώττιση  : 

…. «  Μιάμιση ώρα από την Παραμυθιά, προς ανατολάς, πάνω στην πλαγιά του βουνού Κορύλα, βρίσκεται το μικρό χωριό Βέλλιανη, το οποίο κατοικείται από 20 περίπου οικογένειες, που για τα χωράφια τους πληρώνουν φόρο στους αγάδες της Παραμυθιάς. Τα σπίτια τους, μικρά και άθλια, μόλις μπορούν να κατοικηθούν τα περικυκλώνουν κήποι με οπωροφόρα δέντρα. Αν έρχονται εδώ περιηγητές και γίνεται για τα σπίτια αυτά λόγος, αυτό συμβαίνει χάρη στις αρχαιότητες, που υπάρχουν εδώ και στην Ιερά Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου. Και μέσα στο χωριό δεν έχουμε να σημειώσουμε κανένα αρχαιολογικό μνημείο, εκτός βέβαια από την παλιά βρύση (βενετική;), η οποία βρίσκεται στην κορυφή του και μέσα σε μεγάλες πέτρες, μερικές από τις οποίες έπεσαν από το πελασγικό φρούριο, καθώς και τον αρχαίο τάφο, που υπάρχει στο τέλος του χωριού. Αλλά στην κατηφόρα της πλαγιάς προς την πεδιάδα διακρίνονται σε σειρά πολλά ερείπια αρχαίου κτιρίου (σ.σ. εννοεί το ιερό πάνω στο οποίο κτίστηκε το 1916 ο σημερινός νεκροταφιακός ναός του Αγίου Γεωργίου), καθώς και τμήματα λιθόστρωτοι δρόμου (σ.σ. τοποθεσία Πλάκα), που ανεβαίνει προς το φρούριο (σ.σ. τείχος της αρχαίας Ελέας)

–  Ο Hammond Nik.,  « ΄Ηπειρος », έκδ. Ηπειρωτικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα 1971, τόμος Α΄. , σελ. 82 – 83 : 

… «  Το χωριό Βέλλιανη είναι δυόμισι ώρες δρόμο προς τα βόρεια της Δραγουμής (Ζερβοχώρι). Είναι ένα μικρό και διασκορπισμένο χωριό, κουρνιασμένο σε ψηλές ράχες ασβεστόλιθου και κροκαλοπαγούς πετρώματος, που πέφτει απότομα μέσα στην πεδιάδα. 

Μητρώον των αρρένων της Κοινότητος Βέλλιανης  (Παραμυθιάς), καταρτησθέν εν έτει 1925. Περιλαμβάνει τους γεννηθέντας άρρενας μέχρι του έτους 1923 : 

 1. Ντάγκας Σταύρος  του Βασιλείου γεννήθηκε το 1863
 2. Μπίκας Ιωάννης του Φωτίου            «        1865
 3. Παππάς Βασίλειος του Φωτίου         « 1867
 4. Στέφανος Φίλιππος του Ζώη « 1867
 5. Μπίκας Λάμπρος του Μάρκου « 1868
 6. Γκάτζιας Βασίλειος του Δημητρίου « 1870
 7. Παππάς Δημήτριος του Φωτίου « 1871
 8. Μπίκας Γεώργιος του Μάρκου « 1873
 9. Παππάς Σπυρίδων του Φωτίου « 1875
 10. Μπίκας Θεόδωρος του Μάρκου « 1876
 11. Μπίκας Παναγιώτης του Φωτίου « 1878
 12. Μπίκας Χρήστος του Μάρκου « 1879
 13. Παππάς Χρήστος του Φωτίου « 1879
 14. Μπούσης Γεώργιος του Ιωάννου « 1880
 15. Κούρτης Δημήτριος του Ζώη « 1883
 16. Ζώης Παναγιώτης του Γεωργίου « 1885
 17. Ζώης Χρήστος του Γεωργίου « 1886
 18. Ντάγκας Βασίλ. του Παπακώστα « 1888
 19. Παπαφώτης Ευάγγελος του Βασιλ. « 1891
 20. Ντάγκας Δημήτριος του Σταύρου « 1894
 21. Μπίκας Φώτιος του Ιωάννου « 1896
 22. Νικολάου Γεώργιος του Ιωάννου « 1896
 23. Στέφος Στέφος του Φιλίππου « 1897
 24. Ντούγιας Απόστολος του Βασιλ. « 1900
 25. Ντούγιας Βασίλειος του Σταύρου « 1901
 26. Κούρτης Βασίλειος του Δημητρίου « 1902
 27. Μπίκας Παναγιώτης του Θεοδώρου « 1903
 28. Αποστόλου Παναγιώτης του Σωτ. « 1904
 29. Μπίκας Αναστάσιος του Θεοδώρ. « 1904
 30. Γκάτζιας Σωτήριος του Σπύρου « 1905
 31. Μπίκας Βασίλειος του Ιωάννου « 1905
 32. Ντάγκας Χρήστος του Σωτηρίου « 1905
 33. Ντούγιας Γεώργιος του Βασιλείου « 1905
 34. Στέφος Ευάγγελος του Φιλίππου « 1906
 35. Μπίκας Ευάγγελος του Παναγ. « 1907
 36. Παπαφώτης Ιωάννης του Αθαν. « 1907
 37. Σπυρίδων Μιχαήλ του Χρήστου « 1908
 38. Παπαφώτης Σταύρος του Χρήστου « 1911
 39. Αποστόλου Λάμπρος του Σωτηρίου « 1912
 40. Ντάγκας Κωνσταντίνος του Βασιλ. « 1912
 41. Κούρτης Ιωάννης του Σπύρου « 1912
 42. Μπίκας Σωτήριος του Χρήστου « 1912
 43. Μπίκας Κωνσταντίνος του Θεοδ. « 1912
 44. Αποστόλου Σταύρος του Βασιλ. « 1914
 45. Παπαδόπουλος Κων. του Βασιλ. « 1914
 46. Γεωργίου Γεώργιος του Σταύρου «   άγν. 1915
 47. Ιωάννου Ιωάννης του Σταύρου « 1915
 48. Κούρτης Κων. του Δημητρίου « 1915
 49. Μπίκας Χρήστος του Παναγιώτ. « 1915
 50. Νικολάου Ευάγ. του Χριστόδ. « 1915
 51. Κούρτης Νικόλαος του Σπυρίδ. « 1916
 52. Μπίκας Θωμάς του Χρήστου « 1916
 53. Παπαφώτης Κων. του Βασιλ. « 1916
 54. Παπαφώτης Γεώργιος του Ευαγ. « 1916
 55. Ντούγιας Βασίλειος του Σωτηρ. « 1917
 56. Παπαφώτης Νικ. του Ευαγγέλου « 1917
 57. Μπίκας Βασίλειος του Παναγ. « 1919
 58. Μπίκας Μάρκος του Χρήστου « 1919
 59. Ντάγκας Σπυρίδων του Βασιλ. « 1919
 60. Παπαφώτης Χαρίσης του Ευαγ. « 1919
 61. Παπαφώτης Φώτης του Βασιλ. « 1919
 62. Παπαφώτης Αθανάσιος του Δημ. « 1919
 63. Μπίκας Νικόλαος του Θεοδώρου « 1920
 64. Παπαφώτης Λεωνίδας του Χρήστου « 1922
 65. Ντάγκας Γεώργιος του Φωτίου « 1923
 66. Μπίκας Χρήστος του Φωτίου « 1923
 67. Μπίκας Χαρίσης του Ιωάννου « 1923
 68. Λώλος Δημήτριος του Γεωργίου « 1923
 69. Φιλίππου Σωτήριος του Χρήστου « 1924
 70. Μπίκας Κωνσταν. του Παναγιώτη « 1924

Τα επώνυμα των οικογενειών που ζούσαν στην Πάνω Βέλλιανη, στην μετά την απελευθέρωση της Ηπείρου εποχή (πηγή Μπίκας Αναστ.) : 

 1. Μπαλάσκας Ευάγγελος, πρώτος σύζυγος της Λένης του Γκάτζια
 2. Ρούμπος Αθανάσιος 
 3. Σωτήρης Γιώργης  (Ντάγκας), παππούς του Ναπ. Πατσούρα. 
 4. Σταύρο Τσίλης (Ντάγκας)
 5. Σωτήρης Κολιός (Ντάγκας), πατέρας του Τσίλη Ντάγκα
 6. Χρήστος Κολιός (Ντάγκας), πατέρας του Μιχο Ντάγκα 
 7. Βαγγέλης Κολιός (Ντάγκας) Παπαβαγγέλης (πεθερός του Β.Παπ.)
 8. Νικόλας Στέφος 
 9. Γιάννης Νικολός 
 10. Βασίλης Γκάτζιας, πατέρας της Λένης  
 11. Σπύρος Γκάτζιας 
 12. Βασίλης Παπακώστας (Ντάγκας), πατέρας του Κώστα Ντάγκα
 13. Γάκης Γιάννης 
 14. Σωτήρης Ντούγιας
 15. Βασίλης Ντούγιας
 16. Λάμπος Μπίκας (πεθερός του Παπαχρήστου)
 17. Γιωργάκης Μπίκας (πεθερός του Νάσιου Αντωνίου)
 18. Θοδωρής Μπίκας (πατέρας του Ναστάση Μπίκα)
 19. Κίτσιος Μπίκας (πατέρας του Θωμά Μπίκα)
 20.  Βασίλης Παπαφώτης (πατέρας του Βαγγέλη Παπαφώτη)

Τα σπίτια της Πάνω Βέλλιανης 

Στον καιρό της Τουρκοκρατίας, μέχρι την απελευθέρωση της Ηπείρου, ο κάμπος της  Πάνω Βέλλιανης ήταν υπό την κατοχή των αγάδων, Φάταγα, Αγάκου Πρόνιου, Αλή Φούζη και Καραμάνη.  Οι Αγάδες αυτοί, που, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας των χωραφιών, έδιωχναν ή έφερναν από άλλα χωριά  νέους καλλιεργητές, κατασκεύαζαν για τη διαμονή τους μικρά πέτρινα σπίτια, εντός των οποίων έμεναν δύο ή και περισσότερες οικογένειες. 

Τα σπίτια αυτά,  ευρισκόμενα σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, περιβάλλονταν από μικρό κήπο με πολλά οπωροφόρα δέντρα. Τους κήπους αυτούς πότιζαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με το νερό της βρύσης που συγκέντρωναν σε ειδική προς τούτο δεξαμενή. Η κάθε δε οικογένεια χρησιμοποιούσε το νερό για 24 ώρες.

Επίσης στο χωριό υπήρχαν και δύο πηγάδια. Το πηγάδι του Παπαχρήστου (Φιλίππου) στην αυλή της οικίας του και του Παναγιώτη Μπίκα.  

Το ερειπωμένο Δημοτικό Σχολείο της Πάνω Βέλλιανης είναι κτίσμα των Βελλιανιτών κατά το έτος 1910. Στις 07.11.1943 Αλβανοτσάμηδες και Ναζί, προκειμένου να καταλάβουν το Κάστρο της Βέλλιανης, στο οποίο έδρευαν αντιστασιακές ομάδες,   το πυρπόλησαν μαζί με τα χωριά Καρυώτι, Βέλλιανη και Προδρόμι. Έκτοτε παραμένει εκεί μνημείο της αλβανοτσάμικης και Ναζιστικής επιδρομής. Μια απλή πινακίδα   θα μπορούσε να θυμίζει στις επερχόμενες γενιές την ύπαρξή του και τα αίτια της καταστροφής του.  
(1)  Η φωτογραφία είναι από το Αρχείο του Μ.Α.Μ. 

Το σχολείο της Πάνω Βέλλιανης

Πότε λειτούργησε για πρώτη φορά σχολείο στην Πάνω Βέλλιανη, είναι άγνωστο. 

Ο Δημήτριος Παναγιωτίδης (βλ. π. π. ) αναφέρει ότι το 1897  η Μονή της Βέλλιανης (του Ιωάννου του Προδρόμου) χορήγησε  300 γρόσια ετησίως για το διδάσκαλο της Βέλλιανης :

Σελ. 149, 2η στήλη : « Η Μονή θεωρείται κυρίως κτήμα του υπό ταύτην χωρίον Βοϊνίκου (σ.σ. Προδρομίου), ενθεν  έχει και Μετόχι, χρησιμεύον ήδη ως σχολείον, εις ου τον διδάσκαλον χορηγεί μισθοδοσίαν κατ’ έτος από του 1874 κυρίως, γρόσια χίλια περίπου. Η Μεγ. όμως του Χριστού Εκκλησία δια πράξεώς Της προ 20ετίας έδωκε δικαιώματα όμοια επ’ αυτής και εις το χωρίον Βέλιανη και εις την πόλιν της Παραμυθίας. Το παρελθόν δ’ έτος επακτώθη υπό της Ι. Μητροπόλεως δια τριετίαν προς 80 περίπου εικοσάφραγκα το έτος, εκ της πακτώσεως δε  του πρώτου έτους ου μόνον εχορηγήθη και εις τον διδάσκαλον Βέλιανης ποσόν 300 γρ. ως και εις τον της Καρυώτης (Καρυωτιού) 200, (τα χωρία ταύτα πρότερον δεν διετήρουν σχολεία) … »

Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Θεοδώρου Μπίκα, γεννηθέντα το 1904, οι μαθητές της Πάνω Βέλλιανης πριν το 1910 χρησιμοποιούσαν για σχολείο  τον ΄Αγιο Νικόλαο. Και, όταν ο καιρός ήταν καλοκαιρινός, το παρακείμενο και έξω από τη μάντρα του σιάδι (μικρό πεδινό μέρος). Εκεί για καθίσματα και θρανία χρησιμοποιούσαν τις μικρές ή μεγάλες πέτρες.

Ο Θωμα Μπίκας με τη σύζυγό του Ελένη, μπροστά στην αυλή του σπιτιού τους. 
Ο Θ.Μ. στη μάχη του Κάστρου της Βέλλιανης υπήρξε ο αρχηγός ομάδας, πολεμώντας με αυταπάρνηση εναντίον των Αλβανοτσάμηδων και των  Ναζί . 
(2)  Η φωτογραφία είναι από το Αρχείο Μ.Α.Μ.   

Μετά το 1910, λίγα μόνο μέτρα βόρεια της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, οι Βελλιανίτες έκτισαν το Δημοτικό τους Σχολείο. Το Σχολείο αυτό είχε ένα υπόγειο, στο οποίο, ενώ είχαν προγραμματίσει να κατασκευάσουν ελαιοτριβείο, τελικά δεν κατασκεύασαν, μία αίθουσα διδασκαλίας κι ένα μικρό δωμάτιο, στο οποίο διέμενε ο εκάστοτε δάσκαλος. Εδώ στη δεκαετία του 1930 είχαν τοποθετήσει το κοινοτικό τηλέφωνο και κατά την Κατοχή είχε εγκατασταθεί, για μικρό χρονικό διάστημα, ιταλικό στρατιωτικό απόσπασμα. 

Ο Γιαννη – Κούρτης (1912-1943), φονεύθηκε στη μάχη του Κάστρου της Βέλλιανης (07.11.1943),  πολεμώντας με την ομάδα του Θωμά  Μπίκα. Εδώ τραυματίστηκε  και ο Προδρομίτης  Σπύρος Ευαγγέλου Τσίτσος, ο οποίος απεβίωσε μετά την πάροδο δύο ημερών στην Κορύστιανη (Φροσύνη), όπου και ενταφιάσθηκε  με τιμές ήρωα.  
Εκτός όμως των ανωτέρω νεκρών  την ίδια ημερομηνία και κατά την ίδια μάχη φονεύθηκαν ο Καρυωτίτης Σταυρο – Ναστάσης (Σταύρου), και οι Προδρομίτες  Σιμόπουλος Κωνσταντίνος  και Παπαδοπούλου Μαρία του Χρήστου. Επίσης υπήρξαν και οκτώ τραυματίες. (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπ. Μάριου Αναστασίου Μπίκα : Η Βέλλιανη και η Αρχαία Ελέα, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 143)
(3) Η φωτογραφία είναι από το Αρχείο της συζύγου του Γιάννη Κούρτη, της Γκέλως (αδελφής του Θωμά και Σωτήρη Μπίκα). 

Στις επτά  Νοέμβρη του 1943, κατά τη μεγάλη μάχη του Κάστρου της Βέλλιανης, Αλβανοτσάμηδες και Ναζί, αφού πυρπόλησαν τα χωριά Καρυώτι, Βέλλιανη και Προδρόμι, πυρπόλησαν και το Δημοτικό Σχολείο της Βέλλιανης, το οποίο έκτοτε παραμένει εκεί σκελετωμένο και ντυμένο με το μαύρο και γαλάζιο χρώμα, μάρτυρας της μανίας των παραπάνω κατοχικών δυνάμεων.    

Σκέψεις για αναστήλωση του εν λόγω Δημοτικ Σχολείου δεν πραγματοποιήθηκαν, καθότι ο κάποτε πρόεδρος της Βέλλιανης και μετέπειτα Δήμαρχος της Παραμυθιάς αείμνηστος Βασίλειος Δημητρίου Λώλου,  τις πήρε μαζί του …

1978. Σχολική εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821, στο Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Βέλλιανης με δάσκαλο τον Ευθύμιο Γκορέζη. 
Διακρίνονται ο Αριστοτέλης Μπίκας, η Λάμπρο Λώλαινα (γιαγιά του Κων. Λώλου), η Κατίνα του Θωμά Μπίκα (σύζ. του Τάκη Τσακίρη) και η Γάκη Ντάγκαινα (μάνα του Φώτου Ντάγκα) 
(4) Η φωτογραφία είναι από το Αρχείο του Μ.Α.Μ. 

Οι δάσκαλοι της Πάνω Βέλλιανης

Ο πρώτος δάσκαλος που δίδαξε στο σχολείο της Πάνω Βέλλιανης ήταν ο Γιάννης Πασιάς από το Λευτροχώρι της Παραμυθιάς. Στη συνέχεια δίδαξαν : 

 1. Ο Γουβελέτσης, από τα Κούρεντα Ιωαννίνων.
 2. Ο Παπασωτήρης (πατέρας του Λάμπρου Πούλη), από τη Σέλλιανη. 
 3. Ο Χρήστο Γιάννης (Παπαδόπουλος), από το Προδρόμι. 
 4. Η Ισμήνη και ο Γιώργος Μπέλλος, από την Παραμυθιά.
 5. Ο Φώτιος Μπίκας, από τη Βέλλιανη.
 6. Ο Πέτσιος Δημήτριος, από το Προδρόμι.
 7. Η Ελένη Μαρτσούκη – Κατέρη, από την Κέρκυρα. 
 8. Ο Παπαρούσης από το Ζαγόρι των Ιωαννίνων. 

(Πληροφορίες :  Στεφο – Φίλης (Στεφάνου) και Μπίκας Αναστάσιος)

Η εγκατάλειψη της Πάνω Βέλλιανης

Οι Βελλιανίτες μετά τις 23 Φεβρουαρίου 1912, που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους η  Παραμυθιά και η γύρω περιοχή, αντιλήφθηκαν ότι η θέση του χωριού τους στους πρόποδες του βουνού Κορύλα, μακριά από τον κάμπο στον οποίο καθημερινά εργάζονταν και από το εμπορικό κέντρο της Παραμυθιάς, ήταν ακατάλληλη για τις ανάγκες της ζωής τους.  Για τους λόγους αυτούς,  αφού το 1920  άρχισε σιγά σιγά η μετακίνησή τους προς τα πεδινά, τελείωσε, σχεδόν,  κατά τη δεκαετία του 1960.   

                                                Μάριος Αναστασίου Μπίκας 

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: