paramythianews

Nέα από δήμο Σουλίου – Θεσπρωτία – Ήπειρο

Ου μπλέξεις!!!!

Όταν το λογικό που είναι αυταπόδεικτο χρειάζεται απόδειξη που κανείς δεν δίνει!!!!

Πολίτης κάνει αίτημα για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, όπως το δικαιούται. Προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία κανονικά στην εποχή μας και ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας θα έπρεπε αυτόματα να τα βρίσκει η υπηρεσία) όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε1, ενοικιαστήριο κλπ.

Και αίφνης να το πρόβλημα: στην αίτηση αναφέρεται ότι πρέπει να εμφανίζεται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας (στην προκειμένη περίπτωση 3 άτομα εκ των οποίων τα 2 προστατευόμενα 1 ανήλικο και 1 ΑΜΕΑ ενήλικο).

Πολύ ωραία και πολύ σωστά.

Πως φαίνεται αυτό; Από το Ε1.

Ένα μέλος όμως της οικογένειας (το ΑΜΕΑ) δεν υποβάλλει αυτόνομη δήλωση αλλά είναι στην δήλωση του αιτούντος (άρα λογικά εκεί είναι και τα πιθανά εισοδήματα του). Και το μόνο που έχει είναι το επίδομα του ΟΠΕΚΑ για αναπηρία, που όμως δεν θεωρείται εισόδημα.

Όχι σου λέει ο υπάλληλος. Αφού είναι ενήλικος πρέπει να κάνει δήλωση.

Μα δεν έχει εισοδήματα πραγματικά ή τεκμαρτά, άρα δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση. Ορίστε το έγγραφο του υπουργείου που το λέει καθαρά:

“Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα”. 

Αφού λοιπόν δεν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση.

Ρωτάω αναγνώστη μου: Δεν είναι σαφές αυτό; Τι δεν καταλαβαίνω;

Επιμένει όμως ο υπάλληλος. Παίρνει επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, άρα έχει εισόδημα. Του εξηγεί ο πολίτης ότι το επίδομα δεν θεωρείται εισόδημα και δεν υπάρχει υποχρέωση να το δηλώσει, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση ξεχωριστής δήλωσης. Όχι, λέει ο υπάλληλος, πρέπει να το δηλώσει, ρώτησα λογιστή και στην εφορία και μου είπαν ότι πρέπει να το δηλώσει.

Τι να κάνει, βγάζει από τον φάκελο του το ΦΕΚ (αλήθεια σας λέω πήγε στο δημαρχείο με ΦΕΚ ανα χείρας) και είπε ότι είναι εξαρτώμενο μέλος όπως φαίνεται παρακάτω και σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα αναπηρίας δεν θεωρείται εισόδημα. Ιδού:

Νόμος 4172/2013

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 4223/2013 με ισχύ την 31/12/2013Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:

α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,

β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ΟΠΕΚΑ

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ σε συνέχεια του από 23/4/2020 Δελτίου Τύπου υπενθυμίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο τα εξής:

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σύμφωνα προς την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης (άρθρο 81 ν.4611/2019, Ε2105/2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ):

  • Δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος
  • Δεν φορολογούνται
  • Δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν.4172/2013
  • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων (καθόσον χορηγούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών)

Οι δικαιούχοι των εν λόγω παροχών, ως εκ τούτων, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Δηλαδή με τα 2 παραπάνω έγγραφα υπήρχε η απόδειξη ότι είναι εξαρτώμενο μέλος άρα μπορούσε να είναι στην δήλωση του γονέα και ότι δεν είχε υποχρέωση δικής του δήλωσης αφού δεν έχει εισόδημα.

Ο υπάλληλος βγάζει και αυτός το όπλο του και δείχνει το παρακάτω έγγραφο:

Εδώ λέει, μου λέει, ότι θέλει το εκκαθαριστικό όλων των διαμενόντων στην οικία.

Και της απαντάει, αφού και τα 3 μέλη της οικογένειας είναι στην ίδια δήλωση, σε αυτήν φαίνονται τα εισοδήματα ΟΛΩΝ!!!

Και η απάντηση του υπαλλήλου:

Να φέρετε μία βεβαίωση ΑΟΥ

Τι σημαίνει το ΑΟΥ, ρωτάει.

Δεν ξέρω είναι η απάντηση, μάλλον από την εφορία. Να φέρετε από την εφορία ότι δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει δήλωση. (εδώ μάλλον έχει γίνει λάθος και αντί για ΔΟΥ έχουν γραψει ΑΟΥ)

Είτε της έδειξε τον νόμο είτε όχι ήταν το ίδιο πράγμα.

Το τέρας της γραφειοκρατικής αντίληψης δείχνει τα δόντια του…..

ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟ:

Η Εφορία ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ!!!!

Όταν ο πολίτης πήγε στην εφορία για να πάρει μια βεβαίωση η απάντηση ήταν ότι η εφορία ΔΕΝ χορηγεί τέτοιες βεβαιώσεις…..

Η λύση ήταν να γίνει μια υπεύθυνη δήλωση από τον πολίτη ότι πράγματι ΔΕΝ είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης αφού δεν έχει εισοδήματα και το επίδομα ΔΕΝ είναι εισόδημα. Αλλά για να είναι σίγουρος ότι πράγματι καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει κάνει και ένα ερώτημα στην εφορία.

Το ερώτημα απλό και σαφές: Άμα δεν υπάρχει εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό και το μόνο εισόδημα είναι του ΟΠΕΚΑ υπάρχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης;

Η απάντηση που περιμένεις είναι ΟΧΙ δεν υπάρχει με βάση τον νόμο τάδε και τάδε ή ΝΑΙ υπάρχει με βάση τον νόμο τάδε και τάδε.

Αμ δε! Η απάντηση ήταν χρησμός της ΠΥΘΙΑΣ!!!

Απολαύστε ελεύθερα:

Και σκέφτεσαι αναγνώστη μου ότι έστω με αυτό το έγγραφο της εφορίας ο υπάλληλος θα δεχόταν ότι δεν είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να κάνει φορολογική δήλωση είσαι γελασμένος.

Έκανε λοιπόν και μία υπεύθυνη δήλωση η οποία θα σταλεί στην εφορία από τον υπάλληλο για να πάρει (φαντάζομαι) την ίδια απάντηση.

ΥΓ: Το καταπληκτικό! Το ΑΜΕΑ επειδή ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα κάποιο εισόδημα πάντα έμπαινε στην δήλωση του ενήλικα πολίτη και γονιό της ιστορίας μας. Όμως, φυσικά, έχει ΑΦΜ.

Ο ΟΠΕΚΑ λοιπόν φέτος, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, έστειλε στο σύστημα το ποσό του επιδόματος και αυτό καταχωρήθηκε ξεχωριστά στον φάκελο του ΑΜΕΑ ως ΕΙΣΟΔΗΜΑ!!!!

Δηλαδή το ποσό που ο ΟΠΕΚΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ το έχει ΔΗΛΩΣΕΙ ως εισόδημα!!!!

Το τερμάτισαν!!!!

ΥΓ2. Όλα τα γεγονότα είναι πραγματικά.

ΥΓ3 Για μία αίτηση που θα χρειαζόταν το πολύ 2 λεπτά να γίνει ηλεκτρονικά και ο έλεγχος και η αναζήτηση δικαιολογητικών να γίνει υπηρεσιακά, έφαγε 2 μέρες για αναζήτηση ΦΕΚ, για να πάει 2-3 φορές στο δημαρχείο, να μιλήσει με την εφορία, να πάει στην εφορία….

Και δεν βάζω το σπάσιμο νεύρων, τα καύσιμα, την extra τυρόπιτα κλπ.

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: