paramythianews

Nέα από δήμο Σουλίου – Θεσπρωτία – Ήπειρο

Προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον δήμο Ηγουμενίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 709/τ. Β΄/24-2-2021) όπως  ισχύει.
 4. Την αριθ.  198/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασής τους, καλύπτοντας  κατεπείγουσες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

α/αΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
101Εργάτες ΚαθαριότηταςΤρία (3)Δεν απαιτούνταιΔΎΟ (2) Μήνες από την υπογραφή Σύμβασης ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟ-ΛΗΣΗΣ
 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ).
 3. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, ωστόσο αυτοί οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται στους πίνακες μετά από τους συνυποψηφίους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε σύνολο δώδεκα  (12) μηνών. Παράταση η σύναψη νέας σύμβασης κατά το ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρη.
 4. Λόγω του κατεπείγοντος καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας https://eservices.igoumenitsa.gr/ από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα (10) ημέρες (από την 02-08-2023 έως και την 11-08-2023), την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

                                  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, αριθ. Μητρώου ΙΚΑ.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: