paramythianews

Nέα από δήμο Σουλίου – Θεσπρωτία – Ήπειρο

5 προσλήψεις στον δήμο Σουλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ143/τ.Α΄/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47/τ.Α΄/11.05.2015).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου (ΦΕΚ 5857/τ.Β΄/31.12.2020).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν.
 6. Την με αριθμ. 89/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου (ΑΔΑ:Ω1ΤΕΩ1Α-247) για την έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.
 7. Την εξασφαλισμένη πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού (υπ’ αριθμ. 4335/26.04.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου).

                             Α ν α κ ο ι ν ώ ν ει

Την πρόσληψη με επιλογή πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ  – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
YE Εργατών-ΕργατριώνΓενικώνΚαθηκόντων4(Διάρκεια σύμβασης τεσσάρων μηνών)Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα παρ.7 του άρθρου 21 του Ν.2190/94,όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2597/97.
 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(Τσάπα)1(Διάρκεια σύμβασης τεσσάρων μηνών) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ.31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*).β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή   χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*).β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπ. Απόφαση 3486/1979). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013. β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων  Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπ. Απόφαση 3486/1979). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ.31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013.β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979). (*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.δ.113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων  που χορηγήθηκαν βάσει του Π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-11976). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Β.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους:

 1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Για τους μόνιμους κατοίκους Δήμου Σουλίου).
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι α) δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και β) δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5&6 του Π.Δ. 164/2004.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει οι υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ειδικά – τυπικά προσόντα για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Τσάπα).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σουλίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimossouliou.gov.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα από 09 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 11 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος).  Πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος  Αθ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης από εδώ

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: