paramythianews

Nέα από δήμο Σουλίου – Θεσπρωτία – Ήπειρο

Οι ακατάλληλες περιοχές για κολύμβηση στην Θεσπρωτία

 ΑΠΟΦΑΣΗ                                 

                   Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπ΄οψη:

1 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

    Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου ,Π.Δ. 140/2010(ΦΕΚ 233/2010 τ.Α΄)

3. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 184270/11852/22-12-2020 «Ορισμός Χωρικών 

     Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον 

     αρμοδιοτήτων»  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1085/30-12-2020)

4. Την  υπ’ αριθμ. οικ.: 138928/8845/12-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΧΗ7Λ9-ΕΩΒ) απόφαση    

     του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής  «Με 

     εντολή Περιφερειάρχη» στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

      Ηπείρου» ΦΕΚ 3550/τ.Β/23-09-2019.

5. Την 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86)ΚΥΑ (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών 

   νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Την Ε1β/221/65/ Υ. Δ « Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

   όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

7. Την με αριθ Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ’Περί ποιότητας και μέτρων 

    διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

    2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και

    την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

    Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.

8. Το αριθ πρωτ Δ1δ/ΓΠ.οικ/28307/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  με 

    Θέμα«Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων  

    χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης  θερινής περιόδου 2021 ».

9.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και  

    χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

10.Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών 

     Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2020 και αρχές 

    θερινής περιόδου 2021 από την Δ/νσηΥγείας  -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε 

    συνεργασία με την Χημική  Υπηρεσία   Ιωαννίνων

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χαρακτηρίζουμε:

1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας – Τ.Κ Πλαταριάς – Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύμβηση 

2. Τα θαλασσινά νερά 

Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων

– Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν

– Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο 

   Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση.

.

  Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την 

     επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: